Veliki dio naših usluga možete korisiti i bez fizičkog dolaska u naš ured. Dovoljno je da nam se obratite putem naše službene e-mail adrese (online@matesa-kapitan.com) ili telefona (+385 1 3764 205) i zatražite pravnu pomoć, te navedete preferirani način komunikacije na daljinu. Na ovaj način možemo vam pružati pravne savjete, vršiti sastav ugovora i drugih pravnih dokumenata ili zajedno sa vama sudjelovati na sastancima putem video veze.

Komunikacija na daljinu može biti ostvarena putem elektronske pošte i/ili neposredno putem jedne od online komunikacijskih platformi (Zoom, Microsoft teams, Skype i dr.) ili na drugi Vama odgovarajući način putem platforme koju Vi preferirate.

U praksi kada ovu uslugu želite koristiti prvo nam se obraćate putem naše službene e-mail adrese ili telefona te ukratko opišete vašu pravnu potrebu. Nakon prikupljanja osnovnih informacija stručnjak iz našeg tima dostaviti će vam ponudu za pružanje tražene usluge. Po prihvatu ponude  pružamo Vam traženu uslugu sukladno Vašoj potrebi.

Na opisani način ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti fizički pristupiti u prostorije našeg ureda, osiguravamo vam jednaku kvalitetu i dostupnost većine naših pravnih usluga nevezano za mjesto na kojem se nalazite.