Naše društvo član je vodeće europske mreže neovisnih odvjetničkih društava – EUROJURIS sa sjedištem u Belgiji, Bruxelles.

EUROJURIS okuplja više od 600 odvjetničkih društava sa preko 6000 odvjetnika, te djeluje u 650 gradova iz 50-tak zemalja.

Kroz suradnju sa partnerskim uredima iz ove mreže u mogućnosti smo ponuditi kvalitetnu pravnu uslugu našim klijentima ne samo u Europi nego u cijelom svijetu.

Također članstvo u EUROJURISU nam omogućava ažurno pračenje pravnih i poslovnih trendova u svijetu, te izmjenu iskustva sa kolegama iz cijelog svijeta kroz više od 100 godišnjih aktivnosti koje se organiziraju u sklopu mreže EUROJURIS poput treninga iz specijaliziranih grana prava, kongresa, konferencija, radnih grupa iz pojedine grane prava i sl.

 

Sva odvjetnička društva članovi EUROJURIS-a dužna su ispunjavati interna kvalitativna načela u svom poslovanju poput: ažurnosti postupanja, korištenja stranih jezika, povjerljivosti i uravnotežnosti standarda naplate svojih usluga.

Više na:

www.eurojuris.net/en/node/44943

www.eurojuris.net/en