Skraćeni naziv: Odvjetničko društvo MATEŠA & KAPITAN d.o.o.
Puni naziv: Odvjetničko društvo MATEŠA & KAPITAN društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište: Kranjčevićeva 11, 10000 Zagreb
MBS: 080746107
OIB: 07500760012
VAT ID: HR07500760012
Direktor: Sanja Nevešćanin Mateša
Osobe ovlaštene za zastupanje:
Vlasnici
Neven Kapitan, Sanja Nevešćanin Mateša

Temeljni kapital:  20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA)
Petrinjska 59, 10 000 Zagreb

IBAN: HR1324840081105671784
SWIFT (BIC): RZBHHR2X