Odvjetničko društvo Mateša-Kapitan

Odvjetničko društvo Mateša&Kapitan, sa sjedištem u Zagrebu, osnovano je kao javno trgovačko društvo, te je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu i Hrvatskoj odvjetničkoj komori. Odvjetničko društvo svojim klijentima uspješno pruža pravnu pomoć u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te aktima Hrvatske odvjetničke komore.

Naše odvjetničko društvo primarno je specijalizirano za područja trgovačkog prava, naplate potraživanja, radnog prava, ugovornog prava, autorskog prava, akvizicija i spajanja trgovačkih društava, nekretnina, naknade štete i prava tržišnog natjecanja, JPP Ugovora, EU pravne stečevine kao i u ostalim područjima prava vezanim uz poslovanje trgovačkih društava.

Kako bismo svojim klijentima pružili potpunu pravnu pomoć i cjelokupnu podršku u njihovom poslovanju u obavljanju svoje djelatnosti surađujemo sa ovlaštenim revizorima, knjigovođama, sudskim tumačima, poreznim savjetnicima, konzultantskim kućama, kao i uglednim odvjetničkim društvima iz inozemstva.

Law Firm Mateša & Kapitan, headquartered in Zagreb is registered with the Commercial Court in Zagreb and the Croatian Bar Association. Our law firm is successfully providing legal assistance to its clients in accordance with applicable Croatian law acts and regulations and the regulations of the Croatian Bar Association.

Izrada web stranica: I.T.B. internet usluge